Built-in hood TOM 1151-60cm

4,400,000 

Máy hút mùi TOM 1151-60cm, là dòng hút mùi âm tủ với lưới lọc nhôm kéo đẩy để mở rộng và thu hẹp, có kích thước nhỏ gọn, đẹp là lựa chọn của những gia đình muốn tiết kiệm diện tích cho không gian bếp.

Categories : ,

Máy hút mùi TOM 1151-60cm

Thân máy: Inox – mặt kính đen.

Kích thước: 600 mm

Điều khiển: Nút bấm

Mức công suất: 2

Công suất: 500m3/h

Ống thoát: 120mm

Đèn: 2 đèn Hallogen

Lưới lọc nhôm 5 lớp: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát hoặc tuần hoàn bằng than hoạt tính

Điện nguồn: 220V – 50Hz

ĐẶC TÍNH/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Kiểu dáng Âm tủ
Thân máy Inox+ Kính đen
Kích thước 600 mm
Điều khiển Nút nhấn

Máy hút mùi TOM 1151-60cm, Máy hút mùi TOM 1151-60cm

máy hút mùi TOM 1151-60cm

+ PRODUCT DESCRITION

Máy hút mùi TOM 1151-60cm

Thân máy: Inox – mặt kính đen.

Kích thước: 600 mm

Điều khiển: Nút bấm

Mức công suất: 2

Công suất: 500m3/h

Ống thoát: 120mm

Đèn: 2 đèn Hallogen

Lưới lọc nhôm 5 lớp: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát hoặc tuần hoàn bằng than hoạt tính

Điện nguồn: 220V – 50Hz

+ TECHNICAL INFORMATION
ĐẶC TÍNH/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Kiểu dáng Âm tủ
Thân máy Inox+ Kính đen
Kích thước 600 mm
Điều khiển Nút nhấn

Máy hút mùi TOM 1151-60cm, Máy hút mùi TOM 1151-60cm

máy hút mùi TOM 1151-60cm

There are no reviews yet.

Be the first to review “Built-in hood TOM 1151-60cm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

CATEGORIES
BEST SELLING