11/12/2021

Động cơ SMART BLDC của máy rửa bát TOMATE được sản xuất được sản xuất bởi hãng sản xuất động cơ danh tiếng toàn cầu cho máy rửa bát: AWECO (Germany).