12/08/2018

Mặt kính NEG bếp từ có bền không? Thành phần cốt lõi quan trọng tạo nên một bếp từ bền bỉ theo thời gian đó chính là mặt kính. Nếu bạn đã biết mặt kính Schott Ceran tạo nên thương hiệu cho bếp từ Đức thì mặt kính Nippon lại là linh hồn của bếp […]