Bếp điện từ GH 8G 02IHDFC
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 18.540.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Bếp hỗn hợp điện từ GH 8G-02IH
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 16.830.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Mix induction & hi-light GH 027IH
Giá bán chính thức: 15,740,000 đ Sản phẩm bếp càm ứng từ GH 027IH , là dòng sàn phẩm bếp từ
Read more.
Mix induction & hi-light TOM 02IH-G7
Price: 19,500,000 đ. Made in Spain in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. Mix hob TOM 02IH-G7 is the
Read more.
Mix induction & hi-light TOM 03IR
Price: 24,350,000 đ. Made in Spain in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. Mix hob TOM 03IR is the
Read more.
Bếp hỗn hợp điện từ Tom 077IH
Giá bán chính thức: 18.990.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền
Read more.
Bếp điện từ GH DUO-S2IH
Giá bán chính thức: 11.540.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.