Bếp hỗn hợp điện từ GH 8G 02IH-DFC (Sản phẩm mới)
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 18.540.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Bếp hỗn hợp điện từ GH 8G-02IH
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 16.830.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Mix induction & hi-light GH 027IH
Giá bán chính thức: 14,990,000 đ Sản phẩm bếp càm ứng từ GH 027IH , là dòng sàn phẩm bếp từ
Read more.
Mix induction & hi-light TOM 02IH-G7
Price: 19,500,000 đ. Made in Spain in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. Mix hob TOM 02IH-G7 is the
Read more.
Mix induction & hi-light TOM 03IR
Price: 24,350,000 đ. Made in Spain in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. Mix hob TOM 03IR is the
Read more.