COMBO Bếp điện từ TOM 03IR  + Hút mùi TOM 3375

Giá: ̶ ̶4̶0̶,̶8̶5̶0̶,̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶ ̶ đồng – Giảm 38% còn: 25,322,500 đồng
Click xem chi tiết  sản phẩm bếp: TOM 03IR

Click xem chi tiết sản phẩm hút mùi: TOM 3375

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84

Click xem: VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TOM 03IR


Combo bếp từ TOM 02I-7S và máy hút mùi TOM 3150


COMBO Bếp từ TOM 02I-7S  + Hút mùi TOM 3150

Giá: ̶32,020,000 ̶ đồng – Giảm 39% còn: 19,532,000 đồng

CLICK XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Bếp từ TOM 02I-7S – Tomate Tây Ban Nha

Máy hút mùi TOM 3150 – Tomate Tây Ban Nha

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84

Click xem: TOM 02I-7S. Hướng dẫn sử dụng Bếp từ Tomate – Nhập khẩu Tây Ban Nha – YouTube


COMBO Bếp từ TOM 03IS-8G  + Hút mùi TOM 3373

Giá: 40,720,000 đồng – Giảm 39% còn: 24,886,500 đồng
Click xem chi tiết  sản phẩm bếp: TOM 03IS-8G

Click xem chi tiết sản phẩm hút mùi: TOM 3373

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84

Click xem: VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP  TOM 03IS-8G

 


TOM 4303-W12

MÁY RỬA CHÉN TOM 4303-W12  + Qùa tặng bộ viên rửa, nước bóng và muối FINISH

Giá: ̶ ̶18,400.,000.̶0̶0̶ ̶ đồng – Giảm 15% còn: 15,640,000 đồng

 CLICK xem chi tiết Máy rửa chén TOM 4304-W12 – Tomate Tây Ban Nha

 

 

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84


COMBO Bếp điện từ TOM 02IH-G7  + Hút mùi TOM 3159B (70)

Giá: 26,750,000 đồng – Giảm 38% còn: 16,575,000 đồng
Click xem chi tiết  sản phẩm bếp: TOM 02IH-G7

Click xem chi tiết sản phẩm hút mùi: TOM 3159B (70)

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84

Click xem: VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP  TOM 02IH-G7

 


Combo bếp từ TOM 02I-7T và hút mùi TOM 3155

[/caption]

COMBO Bếp  từ TOM 02I-7T  + Hút mùi TOM 3155

Giá: 29,000,000 đồng – Giảm 39% còn: 17,690,000 đồng

CLICK XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Bếp từ TOM 02I-7T – Tomate Tây Ban Nha

Máy hút mùi TOM 3155 -Tomate Tây Ban Nha

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84

Click xem: TOM 02I-7T. Hướng dẫn sử dụng Bếp từ Tomate – Nhập khẩu Tây Ban Nha – YouTube

 COMBO Bếp điện từ GH DUO-S2IH plus  + Hút mùi TOM 3159B (90)

Giá: 22,190,000 đồng – Giảm 40% còn: 13,314,000 đồng

CLICK XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM:
Bếp điện từ GH DUO-S2IH plus – Tomate Tây Ban Nha

Máy hút mùi TOM 3159B-90cm – Tomate Tây Ban Nha

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84COMBO Bếp từ GH 027IS+ Hút mùi TOM 1151 (60/70)

Giá: 19,590,000 đồng – Giảm 33% còn: 13,039,000 đồng
Click xem chi tiết  sản phẩm bếp: GH 027IS

Click xem chi tiết sản phẩm hút mùi: TOM 1151

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84

Click xem: VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP  GH 027IS

 


TOM 4301-W08

MÁY RỬA CHÉN TOM 4301-W08 + Qùa tặng bộ viên rửa, nước bóng và muối FINISH

Giá: ̶ ̶14,300,000.̶0̶0̶ ̶ đồng – Giảm 15% còn: 12,155,000 đồng

Click xem chi tiết Máy rửa chén TOM 4301-W08. Tomate Tây Ban Nha

 

 

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84

 


Combo bếp điện từ GH 8G-02IH và hút mùi TOM 3159B (70)

 

COMBO Bếp điện từ GH 8G-02IH + Hút mùi TOM 3159B (70)

Giá: 24,080,000  đồng – Giảm 40% còn: 14,448,000 đồng

CLICK XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Bếp điện từ GH 8G-02IH – Tomate Tây Ban Nha

Máy hút mùi TOM 3159B-70cm – Tomate Tây Ban Nha

Liên hệ địa chỉ gần nhất trong link dưới:
https://tomate.com.vn/find-an-agent/
Hoặc gọi tư vấn: 1900 55 88 84

Click xem:GH 8G-02IH. Hướng dẫn sử dụng Bếp điện từ Tomate – Nhập khẩu Tây Ban Nha – YouTube

 


Khuyến mãi nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 Khuyến mãi nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 Khuyến mãi nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 Khuyến mãi nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 Khuyến mãi nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10