Bếp cảm ứng từ GH 8G 02I-DFC (Sản phẩm mới)
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 18.440.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Induction GH 8G-02l
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 16.740.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Induction TOM 02I-G5
Price: 23,495,000 đ. Made in Germany in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. This is the latest induction cooking technology
Read more.
Bếp cảm ứng từ TOM 02I-7S
Giá bán chính thức: 19,450,000 đ. Sản xuất tại Tây Ban Nha theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Induction TOM 02I-7T
Price: 18,450,000 đ. Made in Spain in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. This is one of high-end induction
Read more.
Induction TOM 03IS-8G
Price: 23,290,000 đ. Made in Spain in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. Base on the traditional European 3
Read more.
Induction TOM 04IP
Price: 23,500,000 đ. Made in Spain in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. TOM 04IP is very nice with
Read more.
Induction GH 027IS
Giá bán chính thức: 14,590,000 đ Sản phẩm bếp càm ứng từ GH 027IS, là dòng sàn phẩm bếp từ thế
Read more.