Bếp cảm ứng từ GH 8G 02I-DFC (Sản phẩm mới)
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 18.440.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Bếp hỗn hợp điện từ GH 8G 02IH-DFC (Sản phẩm mới)
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 18.540.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Wall decorative hood TOM 3373
Regular price: 17,430,000 đ Made in Turkey in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. FEATURE Model Wall decorative hood Material body Inox + temper
Read more.
Wall hood TOM 3023
Regular price:  9,340,000 đ Made in Turkey in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. FEATURE Model wall hood Material body Inox Size 700
Read more.
Slim hood TOM 1301B
Regular price: 3,530,000 đ. Made in Turkey in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. FEATURE Model Built-in hood Material body Black painted +
Read more.
Slim hood TOM 1301(Inox)
Regular price: 4,200,000 đ. Made in Turkey in accordance with TOMATE Electrodomésticos’ design and standard. FEATURE Model Built-in hood Material body Black painted +
Read more.
Bếp hỗn hợp điện từ GH 8G-02IH
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 16.830.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Induction GH 8G-02l
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 16.740.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.