Bếp cảm ứng từ GH 8G-02I
Giá bán chính thức: 16.740.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.
Bếp cảm ứng từ TOM 02I-G8
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 20.340.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.
Máy rửa chén âm tủ TOM 6014
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 19,830,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Lò nướng âm tủ TOM 230
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 21,340,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Lò nướng âm tủ TOM 234
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 18,540,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Lò nướng âm tủ Tom 241
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 15,630,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Máy rửa chén âm tủ TOM 6012
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 20,130,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Bếp cảm ứng từ GH 8G 02I-DFC
(Tiếng Việt) Giá bán chính thức: 18.440.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và
Read more.