Bếp điện từ GH 8G-02IH DFC
Giá bán chính thức: 18.540.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.
Bếp hỗn hợp từ GH 8G-02IH
Giá bán chính thức: 16.830.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.
Bếp hỗn hợp điện từ: GH 027IH
Giá bán chính thức: 15,9740,000 đ. Sản phẩm bếp càm ứng từ GH 027IH , là dòng sàn phẩm bếp từ
Read more.
Bếp hỗn hợp điện từ TOM 02IH-G7
Giá bán chính thức: 19,500,000 đ. Sản xuất tại Tây Ban Nha theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Mix induction & hi-light TOM 03IR
Price: 24,350,000 đ. Sản xuất tại Tây Ban Nha theo thiết kế và tiêu chuẩn của TOMATE Electrodomésticos. Bếp điện
Read more.
Bếp hỗn hợp điện từ Tom 077IH
(English) Giá bán chính thức: 18.990.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền
Read more.
Bếp điện từ GH DUO-S2IH
Giá bán chính thức: 11.540.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.