Bếp cảm ứng từ GH 8G-02I
Giá bán chính thức: 16.740.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.
Bếp cảm ứng từ TOM 02I-G8
Giá bán chính thức: 20.340.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.
Bếp cảm ứng từ GH 8G 02I-DFC
Giá bán chính thức: 18.440.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.
Bếp cảm ứng từ TOM 03I-8G LUX
Giá bán chính thức: 24,450,000 đ. Sản xuất tại Tây Ban Nha theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây Ban Nha).
Read more.
Bếp cảm ứng từ TOM 02I-7S
Giá bán chính thức: 19,450,000 đ. Sản xuất tại Tây Ban Nha theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Bếp cảm ứng từ TOM 02I-7T
Giá bán chính thức: 18,450,000 đ. Sản xuất tại Tây Ban Nha theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.
Induction TOM 03IS-8G
Giá bán: 23.290.000 đ. Sản xuất tại Tây Ban Nha theo thiết kế và tiêu chuẩn của TOMATE Electrodomésticos. Căn
Read more.
Bếp cảm ứng từ TOM 04IP
Giá bán chính thức: 23,500,000 đ. Sản xuất tại Tây Ban Nha theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây
Read more.