Bếp cảm ứng từ GH 8G-02I
Giá bán chính thức: 16.740.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.
Bếp cảm ứng từ TOM 02I-G8
Giá bán chính thức: 20.340.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.
Máy rửa chén âm tủ TOM 6014
Giá bán chính thức: 19,830,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây Ban Nha).
Read more.
Lò nướng âm tủ TOM 230
Giá bán chính thức: 21,340,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây Ban Nha).
Read more.
Lò nướng âm tủ TOM 234
Giá bán chính thức: 18,540,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây Ban Nha).
Read more.
Lò nướng âm tủ Tom 241
Giá bán chính thức: 15,630,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây Ban Nha).
Read more.
Máy rửa chén âm tủ TOM 6012
Giá bán chính thức: 20,130,000 đ. Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE (Tây Ban Nha).
Read more.
Bếp cảm ứng từ GH 8G 02I-DFC
Giá bán chính thức: 18.440.000 Công nghệ nổi bật Sử dụng công nghệ half-bridge, tăng độ bền và chịu đựng
Read more.