Sản phẩm thiết bị nhà bếp TOMATE được quản lý bảo hành điện tử theo số Serries có trên sản phẩm:

Ví dụ tem đăng ký bảo hành điện tử có trên mỗi sản phẩm:

BAO HANH DIEN TU

 

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để đăng ký bảo hành điện tử:

ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 55 88 84

Xin cảm ơn