Built-in hood TOM 1301B

3,950,000 

Máy hút mùi TOM 1301B thiết kế theo kiểu cổ điển, thân inox không gỉ,  có kiểu dáng cơ bản, đảm bảo hút khử mùi và khói hiệu quả. Thiết kế mỏng, đẹp, phù hợp với tủ bếp nhỏ gọn.

Categories : ,

Máy hút mùi TOM 1301B

Máy hút mùi TOM 1301B thiết kế theo kiểu cổ điển, âm tủ (slim style)

Thân máy: Màu đen  + Kính cường lực

Kích thước: 700 mm

Điều khiển: Nút nhấn

Mức công suất: 3

Công suất: 500m3/h

Đèn: 1 đèn Hallogen

Lưới lọc nhôm 5 lớp: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp tuần hoàn bằng than hoạt tính

Điện nguồn: 220V – 50Hz

ĐẶC TÍNH/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Kiểu dáng Cổ điển – Âm tủ
Thân máy màu đen+ Kính cường lực
Kích thước 700 mm
Điều khiển Nút nhấn

Máy hút mùi TOM 1301B, Máy hút mùi TOM 1301B, Máy hút mùi TOM 1301B


+ PRODUCT DESCRITION

Máy hút mùi TOM 1301B

Máy hút mùi TOM 1301B thiết kế theo kiểu cổ điển, âm tủ (slim style)

Thân máy: Màu đen  + Kính cường lực

Kích thước: 700 mm

Điều khiển: Nút nhấn

Mức công suất: 3

Công suất: 500m3/h

Đèn: 1 đèn Hallogen

Lưới lọc nhôm 5 lớp: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp tuần hoàn bằng than hoạt tính

Điện nguồn: 220V – 50Hz

+ TECHNICAL INFORMATION
ĐẶC TÍNH/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Kiểu dáng Cổ điển – Âm tủ
Thân máy màu đen+ Kính cường lực
Kích thước 700 mm
Điều khiển Nút nhấn

Máy hút mùi TOM 1301B, Máy hút mùi TOM 1301B, Máy hút mùi TOM 1301B


There are no reviews yet.

Be the first to review “Built-in hood TOM 1301B”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

CATEGORIES
BEST SELLING