GIỎ HÀNG

Sửa Giỏ Hàng
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sản phẩm thiết bị điện gia dụng TOMATE được sản xuất tại Tây Ban Nha theo tiêu chuẩn AENOR (ER-0015/1/91, CGM-00/030, SSL-0017/2004) và ISO 9.001-14.001  và tiêu chuẩn an toàn  điện IEC 60335- 1 ed. 5 cho phép chúng ta có những sản phẩm chất lượng cao và đem lại hàng một giá trị an toàn.