Dịch vụ bảo hành bảo trì

Tomate cung cấp mạng lưới dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm thay thế và sửa chửa trong phạm vi toàn quốc. Tomate sẽ tiếp nhận và cập nhập ý kiến khách hàng đễ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm Tomate mà khách hàng đang sử dụng.

Hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại:  1900.55.88.84