[:en]

Local service, nationwide

The Service Force network provides product maintenance, parts and repair for  Appliances. Tomate  ensure that you continue to receive the maximum performance you expect from your TOMATE product.

If you require a Service Centre for an Appliance please call our Service Force team on 1900.55.88.84

[:vi]

Dịch vụ bảo hành bảo trì

Tomate cung cấp mạng lưới dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm thay thế và sửa chửa trong phạm vi toàn quốc. Tomate sẽ tiếp nhận và cập nhập ý kiến khách hàng đễ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm Tomate mà khách hàng đang sử dụng.

Hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại:  1900.55.88.84[:]