CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

 

 

Bất kỳ khách hàng đã mua và sử dụng các sản phẩm BẾP ĐIỆN TỪ TOMATE,  đều là khách hàng thân thiết của TOMATE, Quý khách sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tại website tomate.com.vn và hệ thống đại lý của TOMATE:

 • Được giảm giá khi mua hàng tại TOMATE & Đại lý ( từ 15% Đến 30% tùy thuộc vào sản phẩm khi Quý khách chọn mua) khi mua sản phẩm nguyên giá.
 • Được nhận  Mã ưu đãi sau khi đăng ký mua hàng.
 • Được ưu tiên nhận tin về chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới của TOMATE.
 • Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng THÂN THIẾT.

 

Lưu ý:

 – Chương trình giảm giá cho khách hàng thân thiết được áp dụng cho tất cả hình thức mua hàng tại cửa hàng và mua hàng qua website tomate.com.vn.

 – TOMATE có thể thay đổi các điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào.

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc xin liên hệ TOMATE  qua Hotline 1900 55 88 84 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tomate.com.vn.

 

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH 1
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

 

 

Bất kỳ khách hàng đã mua và sử dụng các sản phẩm BẾP ĐIỆN TỪ TOMATE,  đều là khách hàng thân thiết của TOMATE, Quý khách sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tại website tomate.com.vn và hệ thống đại lý của TOMATE:

 • Được giảm giá khi mua hàng tại TOMATE & Đại lý ( từ 15% Đến 30% tùy thuộc vào sản phẩm khi Quý khách chọn mua) khi mua sản phẩm nguyên giá.
 • Được nhận  Mã ưu đãi sau khi đăng ký mua hàng.
 • Được ưu tiên nhận tin về chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới của TOMATE.
 • Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng THÂN THIẾT.

 

Lưu ý:

 – Chương trình giảm giá cho khách hàng thân thiết được áp dụng cho tất cả hình thức mua hàng tại cửa hàng và mua hàng qua website tomate.com.vn.

 – TOMATE có thể thay đổi các điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào.

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc xin liên hệ TOMATE  qua Hotline 1900 55 88 84 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tomate.com.vn.

 

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH 2
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:vi]

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

 

 

Bất kỳ khách hàng đã mua và sử dụng các sản phẩm BẾP ĐIỆN TỪ TOMATE,  đều là khách hàng thân thiết của TOMATE, Quý khách sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tại website tomate.com.vn và hệ thống đại lý của TOMATE:

 • Được giảm giá khi mua hàng tại TOMATE & Đại lý ( từ 15% Đến 30% tùy thuộc vào sản phẩm khi Quý khách chọn mua) khi mua sản phẩm nguyên giá.
 • Được nhận  Mã ưu đãi sau khi đăng ký mua hàng.
 • Được ưu tiên nhận tin về chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới của TOMATE.
 • Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng THÂN THIẾT.

 

Lưu ý:

 – Chương trình giảm giá cho khách hàng thân thiết được áp dụng cho tất cả hình thức mua hàng tại cửa hàng và mua hàng qua website tomate.com.vn.

 – TOMATE có thể thay đổi các điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào.

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc xin liên hệ TOMATE  qua Hotline 1900 55 88 84 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tomate.com.vn.

 

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH 3
[:][:en]
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

 

 

Bất kỳ khách hàng đã mua và sử dụng các sản phẩm BẾP ĐIỆN TỪ TOMATE,  đều là khách hàng thân thiết của TOMATE, Quý khách sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tại website tomate.com.vn và hệ thống đại lý của TOMATE:

 • Được giảm giá khi mua hàng tại TOMATE & Đại lý ( từ 15% Đến 30% tùy thuộc vào sản phẩm khi Quý khách chọn mua) khi mua sản phẩm nguyên giá.
 • Được nhận  Mã ưu đãi sau khi đăng ký mua hàng.
 • Được ưu tiên nhận tin về chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới của TOMATE.
 • Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng THÂN THIẾT.

 

Lưu ý:

 – Chương trình giảm giá cho khách hàng thân thiết được áp dụng cho tất cả hình thức mua hàng tại cửa hàng và mua hàng qua website tomate.com.vn.

 – TOMATE có thể thay đổi các điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào.

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc xin liên hệ TOMATE  qua Hotline 1900 55 88 84 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tomate.com.vn.

 

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH 4
[:vi]

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

 

 

Bất kỳ khách hàng đã mua và sử dụng các sản phẩm BẾP ĐIỆN TỪ TOMATE,  đều là khách hàng thân thiết của TOMATE, Quý khách sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tại website tomate.com.vn và hệ thống đại lý của TOMATE:

 • Được giảm giá khi mua hàng tại TOMATE & Đại lý ( từ 15% Đến 30% tùy thuộc vào sản phẩm khi Quý khách chọn mua) khi mua sản phẩm nguyên giá.
 • Được nhận  Mã ưu đãi sau khi đăng ký mua hàng.
 • Được ưu tiên nhận tin về chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới của TOMATE.
 • Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng THÂN THIẾT.

 

Lưu ý:

 – Chương trình giảm giá cho khách hàng thân thiết được áp dụng cho tất cả hình thức mua hàng tại cửa hàng và mua hàng qua website tomate.com.vn.

 – TOMATE có thể thay đổi các điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào.

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc xin liên hệ TOMATE  qua Hotline 1900 55 88 84 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tomate.com.vn.

 

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH 5
[:]