GIỎ HÀNG

Sửa Giỏ Hàng
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
185 1

Eco-friendly technology

[:en]

Tomate products are eco-friendly products. It means our philosophy is respect to the environment. Using Tomate products can contribute to green living or practices that help conserve resources of energy. Tomate’s eco-friendly products also prevent contributions to air, water and pollution.

ROHSTOMATE induction cooking products are produced in accordance to ROHS standards. It is the standard established by European law and came into effect on 1 July 2006 to protect people and the environment from the toxic substances present in electrical and electronic products. The electric cooker from TOMATE is a smokeless product, not harmful to health or the environment.

Quatz sandTOMATE induction cooktop using SCHOTT CERAN® and NIPPON NEG glass top, which is important material is  quartz sand. It  is what mainly contributes to resource friendly production our cooker glass, this raw material is available in nature in virtually unlimited quantities. Furthermore, 98% of the pieces that break during our production process are recycled.
SCHOTT sets a good example, both technologically and ecologically. After all, we are the world’s first manufacturer that has succeeded in producing glass-ceramic cooktop panels in an environmentally friendly manner. Unlike conventional methods, the melting technology we developed does not require the use of toxic heavy metals. No arsenic. No antimony. We don’t use anything that could harm nature or our customers’ and employees’ health – a genuine milestone that allows us to save the environment more than 180 tons of heavy metals each year and, in the process, meet tomorrow’s ecological standard.
shottglass enviWe place great importance on acting sustainably and really take this seriously. As a company that is owned by a foundation, social responsibility is anchored in our statute. But our work is not only aimed at maximizing profit. We follow a vision: offering innovations that make people’s lives safer, more comfortable and more enjoyable. This is why we are so committed to the environment and to social responsibility. We also support the sciences and take care of our employees and their families.
[:vi]

Sản phẩm Tomate được nghiên cứu và thiết kế theo tiêu chuẩn thân thiện môi trường. Sử dụng sản phẩm Tomate có thể đóng góp cho cuộc sống  xanh  và  giúp bảo tồn các nguồn tài nguyen về môi trường và năng lượng. Sản phẩm thân thiện với môi trường của Tomate cũng ngăn chặn ô nhiểm không khí, và  nguồn nước.

Sản phROHSẩm bếp điện từ TOMATE được sản xuất theo tiêu chuẩn ROHS. Đó là một bộ quy tắc tiêu chuẩn được pháp luật Châu Âu ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 nhằm bảo vệ con người và môi trường khỏi các chất độc hại có trong các sản phẩm điện và điện tử.

Bếp điện từ TOMATE là sản phẩm không khói, không gây độc hại cho sức khỏe và môi trường.

Quatz sandMặt kính bếp điện từ TOMATE được sản xuất bởi SCHOTT CERAN®, và NIPPON NEG. Là sản phẩm sử dụng nguyên liệu chính là cát thạch anh. Nguyên liệu này có sẵn trong tự nhiên với số lượng không giới hạn. Hơn nữa, 98% số mảnh vỡ trong quá trình sản xuất được tái chế.

Việc sản xuất kinh gốm thủy tinh cho bếp điện từ TOMATE cũng theo tieu chuẩn công nghệ thân thiện với môi trường. Không giống như các phương pháp thông thường, công nghệ nóng chảy này phát triển không đòi hỏi phải sử dụng các kim loại nặng độc hại. Không có asen. Không có antimon. Không sử dụng bất cứ thứ gì có thể gây hại cho thiên nhiên hoặc sức khoẻ của khách hàng và nhân viên

shottglass enviChúng tôi coi trọng việc hành động một cách bền vững và thực sự nghiêm túc. Là một công ty thuộc sở hữu của một tổ chức, trách nhiệm xã hội được giữ kín trong quy chế của chúng tôi. Nhưng công việc của chúng tôi không chỉ nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Chúng tôi làm theo một tầm nhìn: cung cấp các sáng kiến ​​làm cho cuộc sống của mọi người an toàn, thoải mái và thú vị hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất cam kết với môi trường và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi cũng hỗ trợ khoa học và chăm sóc nhân viên và gia đình của họ.

[:]
Tác giả:Tomate Admin
[:en]YOU MAY ALSO LIKE[:][:vi]CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH[:]