GIỎ HÀNG

Sửa Giỏ Hàng
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
BEP DUC TAM

Báo cáo trang web lừa đảo

THÔNG BÁO ĐẠI LÝ

V/V: website lừa đảo

Tp.HCM, Ngày 20/08/2020

 

Kính gởi Quý Khách hàng &  hệ thống đại lý của TOMATE trên toàn quốc.

TOMATE  – Thiết bị nhà bếp Tây Ban Nha xin gửi đến Quý đại lý, Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Hiện nay, chúng tôi phát hiện trên website của bếp Đức Tâm: BEPDUCTAM.COM có copy hình ảnh của chúng tôi đăng sản phẩm với giá cả và xuất xứ giả mạo, giá ảo để nhằm lôi kéo gây hoang mang cho khách hàng.

BEP DUC TAM

 

Với thông báo này, chúng tôi cảnh báo việc đăng trên của website BEPDUCTAM.COM là lừa đảo. Bếp ĐỨC TÂM không phải là đại lý của chúng tôi, cũng như không được phép sử dụng hình ảnh của công  ty chúng tôi trên website của họ.

Trân trọng!

KY TOMATE HUONG

Tác giả:Tomate Admin
[:en]YOU MAY ALSO LIKE[:][:vi]CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH[:]

Leave A Comment

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here