GIỎ HÀNG

Sửa Giỏ Hàng
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Kinh nghiệm lắp đặt máy hút mùi

Chia sẻ kinh nghiệm về khoảng cách từ bếp đến máy hút mùi.

Máy hút mùi nên lắp đặt cách mặt bếp từ bao nhiêu? (Chia sẻ kinh nghiệm về lắp đặt máy hút mùi)

Các hướng dẫn chung khuyến nghị khoảng cách lắp đặt ít nhất là 650mm từ mặt trên của bếp từ đến mặt dưới của máy hút mùi gắn trên tường. Và khoảng cách là 750mm cho bếp gas.

Tuy nhiên, đây không phải là một quy tắc cố định. Khoảng cách yêu cầu sẽ do nhà sản xuất máy hút mùi quy định. Nó sẽ phụ thuộc vào loại máy hút mùi, công suất hút, và phương thức hút. Do đó, nhiều máy hút mùi bếp cho phép khoảng cách giữa bếp và máy hút nhỏ hơn. Dao động từ 500-650mm cho bếp từ và 600-750mm cho bếp gas.

Khoảng cách máy hút mùi

Kinh nghiệm lắp đặt máy hút mùi:

Đối với bếp gas, theo kinh nghiệm nếu lắp đặt máy hút mùi có khoảng cách quá thấp. khi máy vận hành quạt của máy có thể hút theo ngọn lửa và sẽ rất nguy hiểm vì khả năng lửa từ bếp có thể bén vào máy hút gây cháy.

Còn đối với bếp từ, nếu khoảng cách giữa máy hút mùi và bếp từ quá cao, hiệu suất làm việc của máy sẽ giảm, thậm chí nó sẽ không hút hết mùi và khói khi nấu ăn. Điều này là do quạt hút sẽ không thể lấy hết hơi nóng, mùi và tạp chất ra khỏi phòng.

Bạn cũng cần kiểm tra chiều cao trần nhà bếp. Máy hút mùi âm tủ có thế lắp đặt đơn giản nhưng các loại máy hút mùi ống khói và máy hút mùi đảo chiều rất cần có khoảng không gian lý tưởng với trần nhà.

 

 

 

Tác giả:Tomate Admin
[:en]YOU MAY ALSO LIKE[:][:vi]CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH[:]

Leave A Comment

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here